AdAlio - Technologie innowacyjne / ekologiczne

 • Załóż swoje konto!
  *
  *
  *
  *
  *
  Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

 

STABILIZTAOR

Email Drukuj
- rodzina produktów do stabilizacji betonu, różnego rodzaju tradycyjnych tynków, suchych tynków, posadzek betonowych, gruntów, kontroli kurzu i erozji (JS2, JS3). Polimery JS i StabilGrunt  są bardzo bezpieczne dla środowiska, całkowicie biodegradowalnymi preparatami, StabilGrunt jest w formie proszku używany do stabilizacji i utwardzania wszelkiego rodzaju ziemi lub mieszanki ziemi z dodatkami piasku i żwiru.
Inne zastosowanie to hydrosiew traw na powierzchniach płaskich lub na zboczach. Czybko skutecznie i trwale mo zna zasiać trawę z ochroną przeciw wysychaniu podłoża, wypłukiwaniu przez wody opadowe, ochrona przed ptakami i możliwość barwienia.
Ceny polimeru i koszt wykonania: 
 
-  JS jest dostępny - przy zamówieniu minimum 1 kontenery 20" czyli ok 8 328 litrów  i wymagana jest przedpłata 100% ponieważ polimer jest sprowadzany z USA.
 
NOWOŚĆ
- StabilGrunt jest dostępny w terminie do 30 dni roboczych w zależności od wielkości dostawy.  Ilość potrzebna do stabilizacji 1 m/3 kruszywa to od 0,5 % do max 1 % polimeru wagowo w objętości czyli 10 do 19 kg na 1 m/3, czyli 2 do 3 kg polimery na 1 m/2 przy grubości stabilizacji 15 cm.
 Koszty wykonania stabilizacji gruntu w zależności od kategorii drogi i jakości kruszywa rodzimego są niższe o 20-40 %

Polimer  jest także używany do kontroli kurzu i erozji.
Postępy technologiczne  i opracowywanie nowych nanotechnologii pozwalają na produkcję nowych rodzajów polimerów. Postęp ten doprowadził do rewolucyjnego rozwoju nanotechnologii w JS2 i
StabilGrunt.

W momencie połączenia z ziemią, molekuły polimeru wiążą się, łącząc silnie cząsteczki ziemi. Głównym powodem skuteczności więzów tworzonych przez JS są głębokie i wielokrotne krzyżowe łączenia, dające rezultat bardzo silnego ale elastycznego połączenia, które tworzą się w trakcie schnięcia, czyli wyparowywania wody. Po wyschnięciu JS staje się przezroczysty, nadając naturalny niezmieniony wygląd dla stwardniałej ziemi.

Jakość rezultatów używania JS zależna jest od metody aplikacji, jak i ilości produktu użytego w procesie. Lekkie aplikacje stosowane są do kontroli kurzu, jak i zatrzymania procesu naturalnej erozji. Cięższe (więcej produktu) aplikacje dadzą w efekcie rezultat osiągany w budowie dróg z użyciem cementu. Używając odpowiednich ilości produktów JS otrzymamy rezultaty, które utrzymają swój efekt przez lata.

JS2  przeszły testy w Siłach Wojskowych Stanów Zjednoczonych i są obecnie używane w wielu operacjach wojennych. Producent modernizuje metody obecnie używane do stabilizacji ziemi jak i produkcji dróg, kontroli kurzu i erozji. Lista zastosowań jest długa od budowy lotnisk wojskowych i dróg kopalnianych dla ciężkiego sprzętu, do ochrony ścieżek parkowych, ścieżek rowerowych leśnych
i budowy typowej infrastruktury drogowej. Producent dokłada wszelkich starań i zasoby do udostępnienia najlepszych technologicznie zaawansowanych i bezpiecznych dla środowiska metod stabilizacji gruntów.

Czym jest droga polimerowa zbudowana z StabilGrunt?

Zalety:

 • - minimalne zmiany w gruncie na miejscu budowy, minimalna ingerencja w warunki gruntowo-wodne a co za tym idzie,
 • - minimalizacja zagrożeń braku stabilności konstrukcji gruntu po budowie drogi,
 • - minimalizacja wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych na proces budowlany i eksploatacyjny,
 • - minimalizacja czynności związanych z wymianą podłoża mas ziemnych,
 • - unikamy całkowitej wymiany gruntu ,
 • - następuje tylko czasem minimalna jego wymiana (uzdatnienie poprzez dowóz części podłoża o lepszych właściwościach, niż zastałe),
 • - unikamy zatem wywozu, dowozu, składowania, utylizacji i wszystkich kłopotów z tym związanych (niszczenie ciężkim sprzętem istniejących dróg,  koszty eksploatacji taboru, nadmierne zużycie paliw)
 • - zmniejszamy wydatnie zaangażowanie sprzętu i koszty z tym związane
 • - minimalizujemy degradację środowiska naturalnego, społecznego i istniejącej infrastruktury drogowej,
 • - zmniejszamy znacząco zużycia drogich materiałów konstrukcyjnych jak kruszywa, skracamy czas budowy,
 • - minimalizujemy ilość roboczogodzin i motogodzin maszyn i urządzeń, 
 • - minimalizujemy wielokrotnie koszty zabiegów utrzymania  eksploatacji dróg i, remontów - zmieniamy tylko zużywające się warstwy ścieralne,
 • - znacząco przedłużamy czas eksploatacji drogi wykonanej tą metodą,
 • technologia polimerowa jest bezpieczna dla środowiska i ludzi na etapie produkcji polimeru, również w postaci półproduktu do budowy drogi i po jej  wykonaniu (np. asfalty są lotne i podlegają parowaniu),
 • - dodatkową zaletą jest możliwość wykorzystania innych materiałów obecnych w gruncie (np. żużli, skażonych kruszyw drogowych, kolejowych, hałd pochodzących z produkcji cementu, górniczych, pyłów kominowych itp.) , przez wbudowanie ich w szczelną płytę gruntowo - polimerową,
 • - bardzo mocna i elastyczna podbudowa drogi wykonana metodą polimerową pozwala na korzystanie z cieńszych warstw ścieralnych, jak również na wykonanie, parkingów, ścieżek rowerowych, chodników pieszych i dróg o małym natężeniu bez warstwy ścieralnej - szczególnie asfaltowej - i na dodatek w różnych kolorach,
 • - w efekcie technologia polimeru JS lub N  pozwala na łączne obniżenie kosztów budowy drogi o 30 ? 50% a kosztu remontu istniejącej drogi nawet o 65 %.
010204-before03-after
 
certyfikat_maly

Czy wiesz, że możesz oszczędzać energię?

Sample Images
tylko dlatego, że pomalujesz swój dom farbą termoizolacyjną.
IZOLPLUS - specjalistyczna farba  akrylowa do stosowania ogólnego na zewnątrz i wewnątrz  budynków z dodatkiem termoizolacyjnym ceramiczno-próżniowym.
Oprócz walorów estetycznych farby, główną zaletą powierzchni pomalowanej tą farbą jest uzyskanie:
- poprawa izolacyjności termicznej (oszczędność energii cieplnej w zimie to 12 do 20%)
Jesteś tutaj: Strona główna