AdAlio - Technologie innowacyjne / ekologiczne

 • Załóż swoje konto!
  *
  *
  *
  *
  *
  Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

 

Ekologiczne ciepło

Email Drukuj

POMPY CIEPŁA to dzis najtańsze źródło do ogrzewania naszych domów i firm, tańsze nawet niż ciepłao uzyskane ze spalania gazu ziemnego w piecach do centarlnego ogrzewania i ciepłej wody uzytkowej (CO i CWU).

Pompa ciepła Szwedzkiego producenta OCTOPUS Energi jest urządzeniem grzewczym niskotemperaturowym, którego zasadę działania oparto na odkrytych zjawiskach i przemianach fizycznych, oraz właściwościach pewnych gazów. W dużym uproszczeniu to odwrócona lodówka, która zamiast chłodzić odzyskuje energię z otoczenia i oddaje ją do instalacji grzewczej każdego budynku.

Zasadniczą różnicą między tym rodzajem pomp a pompami ciepła już znanymi na rynku jest nie tyle sposób produkcji ciepła, co miejsce skąd pompa pozyskuje energię! Pompa czerpie energię z atmosfery - z powietrza, które nawet przy bardzo niskich temperaturach dostarcza energię.  Zgodnie z zasadą termodynamiki energia przechodzi z ciała o wyższej temperatury do ciała o niższej temperaturze, więc energia z powietrza, wilgoci, wiatru dostarczana jest przez 24 godzina na dobę.Jest to rozwiązanie bardziej bezpieczne dla środowiska niż inne pompy ciepła, ponieważ ta pompa nie obniża temperatury gruntu spowalniając procesy wegetacji roślin, nie obniża też temperatury wód gruntowych.

Tylko rozwiązania pomp ciepła z bardzo głębokimi odwiertami sięgającymi kilkuset metrów i pompy OCTOPUS Energii nie oddziaływują negatywnie na środowisko, ponieważ pompy OCTOPUS Energi, czerpią energię z powietrza, do którego bez przerwy, 12 miesięcy w roku, nasza cywilizacja wypromieniowuje wielkie ilości energii?.., którą OCTOPUS Energi odzyskuje (zawraca do naszego budynku).

Na początku dwudziestego wieku Mats Backström zbadał, że 1m2 gruntu może oddać 5,7 W energii cieplnej, pozyskiwanej przez 10 godzin, 0,56 W przy pozyskiwaniu przez 1000 godzin, 0,33 W przy pobieraniu w ciągu 3000 godzin i wreszcie 0,23 W energii cieplnej przy pobieraniu przez 6000 godzin /250 dni/. Stąd wniosek, że pobieranie ciepła z ziemi przez 250 dni w roku 10 godzin dziennie, powoduje spadek pozyskiwania ciepła z gruntu o 2478 %. W związku z tym, pompy ciepła pobierające ciepło z gruntu, ochładzają go, co powoduje degradację środowiska

 
Jesteś tutaj: Strona główna Pompy ciepła